Museerna får oss att se sammanhangen

Är museerna för snälla? Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt ställde frågan när hon talade inför museifolk från hela Norden vid ett nordiskt museimöte i Karlstad på fredagen. Vem har ansvaret för att vi skildrar vår historia utifrån människan och de förhållanden och värderingar som präglar henne?

Det nordiska museimötet har i år lagts i anslutning till högtidlighållandet av den svensk-norska unionsupplösningen och en rad ledande nordiska politiker var inbjudna till länsmuseet i Värmland som står som värd för evenemanget.

En viktig uppgift för museerna idag är givetvis att bidra till bildning och upplysning men de ska också påminna oss om historiens mörka sidor, även om det kan vara kontroversiellt. Kristina Rennerstedt exemplifierade med museer i Sydafrika som fungerar som samhällsskildrare utifrån ett neutralt och opartiskt perspektiv.

- På Apartheidmuseet i Johannesburg skildras till exempel inte bara den vita regimens förtryck utan även de övergrepp som begicks under och efter frihetskampen, sade Kristina Rennerstedt.

- Jag funderar på hur vi gör här hemma. Vem har ansvaret för att påminna oss om 50-talets steriliseringar av mentalpatienter? Vem beskriver den antisemitism som präglat tillvaron i Sverige för så många av mina äldre judiska vänner. Och vem kommer att påminna oss om dagens apatiska flyktingbarn?

Men Kristina Rennerstedt underströk samtidigt att hon sett många exempel på svenska museer som inte väjer för de svåra frågorna.

- Utställningar som tar det svåra, det komplexa, som utgångspunkt i sin verksamhet kan få oss att reflektera över existentiella frågor, över vad fördomar, stereotypa verklighetsbilder och förenklingar av komplicerade förhållanden leder till. Museet är oslagbart när det gäller att erbjuda tillfälle till fördjupning och reflexion över vår egen och omvärldens historia.

Och oavsett hur man besvarar den inledande frågan, är det så att mod och civilkurage behövs i de här sammanhangen lika mycket idag som någonsin tidigare, underströk Kristina Rennerstedt avslutningsvis.

INFORMATION

Läs mer:
Kristina Rennerstedts tal vid Nordiska museimötet i Karlstad den 23 september 2005

Header logo