Museipedagogik för 7,5 miljoner kr

Kulturrådets styrelse har beslutat fördela 7,5 miljoner kr till 31 museer för museipedagogisk verksamhet. Detta bidrag fördelas för första gången och ska ses som en uppföljning av det museipedagogiska utvecklingsarbete som bedrevs under åren 2001-2003, initierat av och med pengar från staten. Syftet med det nya bidraget är enligt regeringen att ”permanenta och integrera den museipedagogiska satsningen på de regionala museerna”.

Enligt Kulturrådets bedömning bör det nya musei- pedagogiska stödet i första hand gälla för verksamhet riktad till barn och ungdomar i hela landet. Således ska samtliga län ha en del av den statliga satsningen. Som en viktig utgångspunkt vid bedömningen av de inkomna ansökningarna har därför antalet grundskoleelever i respektive län fungerat. En annan är museernas eget engagemang för verksamheten samt tidigare gjorda satsningar. Samtliga museer som har beviljats bidrag har verksamhetsplaner för den pedagogiska verksamheten samt planer för uppföljning och utvärdering.

Hela listan med beviljade bidrag

Kontakt:
Bibbi Olson, handläggare
Telefon: 08-519 264 60
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo