Ökad tillgänglighet till Sveriges folk- och forskningsbibliotek

Nu öppnar den nationella elektroniska referenstjänsten www.eref.se. Sveriges folk- och forskningsbibliotek samverkar för att svara på alla typer av frågor från barn och vuxna, forskare och studerande, allmänhet och intresserade. De svenska bibliotekens gemensamma elektroniska informationsdisk stöds av Kulturrådet och Kungl. biblioteket/BIBSAM.

www.eref.se kan man chatta med en bibliotekarie och få hjälp med att söka information direkt eller skicka sin fråga med e-post och få svar inom några dagar.

Från den gemensamma ingångssidan www.eref.se, når man följande frågetjänster:
- Fråga biblioteket - folkbibliotekens gemensamma frågetjänst för allmänheten
- Jourhavande bibliotekarie - för anställda och studerande vid landets universitet och högskolor
- Barnens bibliotek - där barn kan få hjälp med sina frågor och vuxna kan ställa frågor om barnlitteratur
- Ordbron - där användare med andra modersmål än svenska kan få hjälp (tjänsten öppnas först den 25 april med service på engelska, finska, spanska, polska, ryska, serbiska, kroatiska och bosniska)
- Sveriges alla lokala och regionala elektroniska referenstjänster (under uppbyggnad)

Den elektroniska referenstjänsten är ett komplement till det fysiska biblioteket. Genom att biblioteken samarbetar kan tillgängligheten till bibliotekens tjänster öka även på distans, öppethållande blir möjligt även på kvällar och helger och lokala kompetenser, t ex ifråga omspråk, kan utnyttjas nationellt och därigenom komma fler användare till godo.

Header logo