Samarbete Sverige-Sydafrika: Cirkus, kulturarv och scenkonst

Vid den andra bidragsfördelningen inom ramen för kultursamarbetet mellan Sverige och Sydafrika ligger tyngdpunkten på scenkonstområdet men även projekt med cirkus, bildkonst och kulturarv får stöd. Kulturrådet hanterar den svenska delen av samarbetet medan ansvaret i Sydafrika ligger hos det sydafrikanska kulturdepartementet.

Kultursamarbetet mellan Sverige och Sydafrika har en lång historia. I och med inrättandet av the Swedish-South African Culture Partnership Programme i februari 2004 övergick det från ren biståndsverksamhet till ett bilateralt kultursamarbete. Sammanlagt ca 60 miljoner kr, varav merparten kommer från det svenska biståndsorganet Sida, är avsatta för samarbetsprojekt under perioden 2004-2006. Vid den andra fördelningen under denna samarbetsperiod fick följande projekt bidrag:

Cirkus Cirkör och Bat Centre Trust för projektet CirkusLife – South Africa. Projektet handlar bland annat om utveckling av pedagogik i cirkusarbete och involverar såväl gatubarn som lärare. En gemensam produktion kommer att uppföras både i Sverige och Sydafrika. Kontaktperson för Cirkus Cirkör är Linda Beijer, telefon 08-530 610 96, linda@cirkor.se

Danshögskolan och Moving into Dance för projektet Edudance from South to North. Edudance är en metod att genom dans undervisa i traditionella skolämnen och projektet innebär ett utbyte inom både dans och undervisning. Workshops kommer att hållas i båda länderna med bland annat barn som huvuddeltagare. Från svensk sida deltar också en koreograf och en danskonsulent.

Göteborgs Musikhögskola och Music School, University of KwaZulu-Natal för projektet Three year exchange project. Projektet handlar bl.a. om utbildning genom erfarenhetsutbyte mellan lärare och studenter. Kontaktperson för Göteborgs Musikhögskola är Karin Bengmark, telefon 0706-69 03 99, karin.bengmark@musik.gu.se

Konstnärer för Afrika och Arts and Media Access Centre för projektet Gender Equity in the Visual Arts – Women in Dialogue. Syftet med projektet är att öka jämställdheten mellan kvinnor och män inom bildkonstområdet. Nätverk av kvinnliga konstnärer i båda länderna liksom mentors- och utbytesprogram ska byggas upp. Kontaktperson för Konstnärer för Afrika är Stina Edblom, telefon 070-49 44 442, stina_edblom@hotmail.com

Reginateatern (fd Skandiascenen) och Baxter Theatre för projektet Uppsala-Cape Town a shared learning-process between two seats of knowledge. Projektet handlar bland annat om kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de två teatrarna och inrymmer även en gemensam uppsättning med våld som tema. Demokratiaspekten är viktig i projektet, där även teaterstudenter ingår. Kontaktperson för Skandiascenen är Paul Kessel, telefon 018-727 83 32, paul.kessel@uppsala.se

Statens Musiksamlingar och African Music Project, Music School, University of KwaZulu-Natal för projektet Transmission of Music and Dance Heritage within an Institutional Context. Projektet handlar bland annat om förvaltandet av kulturarv inom musik och dans med fokus på pedagogik, dokumentation och arkivering. Kontaktperson Dan Lundberg, telefon 0705-34 09 35

Stockholms Stadsteater och Market Theatre för projektet Theatre co-production/exchange and staff training/exchange. Parterna ska i detta projekt, där uppsökande verksamhet ingår som en viktig del, bland annat göra gemensamma produktioner på temat familjen. Kontaktperson för Stockholms Stadsteater är Christina Olsson, telefon 08-506 20 335, 073-985 64 19, christina.olsson@stadsteatern.stockholm.se

Svenska Filminstitutet och National Film and Video Foundation för projektet Sweden – South Africa film weeks and seminars. Projektet handlar bland annat om att arrangera filmveckor med visning av Sydafrikanska filmer i Sverige och svenska filmer i Sydafrika. Gemensamma seminarier och workshops om bland annat filmvisning i skolor och ny, digital teknik ingår också i projektet. Kontaktperson för Svenska Filminstitutet är Staffan Grönberg, telefon 08-665 11 39, staffan.gronberg@sfi.se

Svenskt Jazzforum/Svenska Jazzriksförbundet och The South Atlantic Arts and Culture Trust för projektet Jazz Futures. Projektet innebär ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med huvudsyfte att utveckla och förnya jazzen samt sprida den till nya och yngre målgrupper. Att arbeta för jämställdhet inom jazzen är en del av projektet. Kontakperson för Svenskt Jazzforum är Lena Åberg Frisk, telefon 040-36 83 42, lena@jazzmonitor.com

Sångensemblen Mareld och Voices of Capetown för projektet Voices of Capetown. Projektet är ett samarbete mellan två körer och handlar bland annat om metodutveckling och utvecklingen av körmusik. Kontakperson för Sångensamblen är Mareld Eva Niste, eva_niste@hotmail.com

Världskulturmuseet och Red Location Cultural Museum för projektet Twinning World Culture Museum and Red Location Museum. Projektet är ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan två institutioner där bland annat utveckling av museiverksamhet i ett mångkulturellt samhälle ingår. Kontaktperson för Världskulturmuseet är Jette Sandahl, telefon 0730-45 66 35, jette.sandahl@worldculture.se

Vidare har beslut fattats om ett antal planeringsbidrag på 50 000 kronor. Backa Teater tillsammans med Children Resource Centre, Galleri Flach, Handikappförbundens samarbetsorgan, Pro Connect tillsammans med Ditholwana tsa basebetsi, Stiftelsen Musik för Örebro län samt Tjörns kommunbibliotek har beviljats bidrag för att kunna utveckla projektidéer och partnerskap.

Till grund för de beslut som fattats ligger rekommendationer som lämnats av en särskild bedömningskommitté. Kommittén består av fem svenska och fem sydafrikanska ledamöter. De projekt som nu får stöd uppvisar en stor bredd så väl vad gäller innehåll som målgrupper. Några parter har samarbetat tidigare, men i de flesta fall är konstellationerna nya.

En ny ansökningsomgång kommer inom kort att utlysas. Ansökningstiden sträcker sig fram till den 15 oktober 2005.

Hela listan med beviljade bidrag

Ytterligare information:
Anna Swedmark, handläggare
Telefon: 08-519 264 38
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Louise Thurén, handläggare
Telefon: 08-519 264 42
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo