Stöd till Zebra Dans

Kulturrådet har beviljat 100 000 kr i stöd till Zebra Dans i Stockholm. Bidraget ska användas för att etablera en scen för dans för barn och unga på Ringvägen i Stockholm.

Zebra Dans har sedan starten 1999 bedrivit en framgångsrik föreställningsverksamhet med dans för barn och ungdomar. Tidigare har man hyrt in sig tillfälligt på olika scener men nu kommer man att bedriva sin verksamhet i en egen lokal och erbjuda dans som scenkonst för barn och unga året runt. Kulturförvaltningen i Stockholms stad bidrar också till finansieringen.

I det nyligen presenterade handlingsprogrammet för den professionella dansen, som har överlämnats till kulturdepartementet, har Kulturrådet särskilt pekat på den betydelse Zebra Dans har som landets enda arrangör av dansföreställningar uteslutande för barn och unga. Man samarbetar med flera koreografer från det fria danslivet och presenterade 2004 ett 80-tal föreställningar för ca 6 000 besökande.

Kontakt:
Mika Romanus, handläggare
Telefon: 08-519 264 97
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo