Stöd till dansarrangörer

Kulturrådet har beviljat 4,4 miljoner i stöd till ett antal arrangörer på dansområdet. Bidragen avser de tre fria dansscenerna Moderna Dansteatern i Stockholm, Atalante i Göteborg och Dansstationen i Malmö samt Zebra Dans.

Två av stödmottagarna har särskilt prioriterats för sin verksamhet för barn och ungdomar. Zebra Dans i Stockholm bedriver gästspelsverksamhet av dansföreställningar för barn. Under 2006 flyttar Zebra Dans in i nya lokaler, vilket gör att man kan bedriva en kontinuerlig verksamhet på ett annat sätt än tidigare. Dansstationen i Malmö får stöd för festivalen Salto som vänder sig till barn och unga.

De fria dansscenerna i Stockholm, Göteborg och Malmö har enligt Kulturrådets bedömning en stor betydelse för danskonstens utveckling i Sverige. Alla tre scenerna bedriver en verksamhet av hög kvalitet och arbetar aktivt med att nå nya publikgrupper. De får såväl ett verksamhetsstöd som ett särskilt arrangörsbidrag för att kunna presentera ett varierat utbud av svenska och internationella gästspel. De fria scenerna får också verksamhetsstöd av kommun och landsting.

Hela listan med beviljade bidrag

Kontakt:
Mika Romanus, handläggare
Telefon: 08-519 264 97
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo