Stöd till tonsättarprojekt

Kulturrådet har fördelat 2,2 miljoner kr till 19 teater-, dans- och musikinstitutioner över hela landet för olika samverkansprojekt med tonsättare. Merparten av bidragsmottagarna är orkester- eller musikteater- institutioner samt länsmusikorganisationer men även ett antal talteatrar har fått stöd för tonsättar- beställningar.

Några institutioner har fått stöd för fler än ett projekt. Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk samt att göra det möjligt för en institution att för kortare eller längre tid anställa en tonsättare. Ansökningarna har bedömts främst utifrån projektens konstnärliga och kulturpolitiska kvalitet.

Bland de tonsättare som deltar i projekt som nu får stöd finns sex kvinnor: Paula af Malmborg, Catharina Palmér, Malin Hülphers, Karin Rehnqvist, Brita Byström och Thora Marteinsdottir.

Hela listan med beviljade bidrag

Ytterligare information:
Monica Lindqvist, handläggare
Telefon: 08-519 264 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo