Ytterligare produktionsbidrag till fria teatergrupper

Kulturrådet har fördelat ytterligare närmare 2,5 miljoner kr i produktionsbidrag för fria teatergrupper. Detta är den andra fördelningen som gäller 2005. Merparten av produktionsbidragen för innevarande år – drygt 47 miljoner kr - fördelades genom beslut redan i november förra året.

Vid denna fördelning får 18 grupper produktionsbidrag. Sex av dessa är från Stockholms län, fem från Skåne, tre från Norrland och resterande från Visby, Norrköping, Göteborg och Skinnskatteberg. Sex av dessa grupper spelar företrädesvis för barn. Bland övriga finns en i de flesta fall tydlig inriktning mot såväl vuxenpublik som ungdomar. Tre av produktionsbidragen gäller musikteater.

Till den aktuella fördelningen hade Kulturrådet tagit emot 111 ansökningar om ett sammanlagt bidragsbelopp på 23,6 miljoner kr.

Hela listan med beviljade bidrag

Ytterligare information:
Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo