Dans och musikteater får extra när institutionsstöden fördelas

Kulturrådet har fördelat 736,5 miljoner kr i verksamhetsstöd till regionala och lokala scenkonstinstitutioner samt till länsmusiken. Särskilda satsningar har gjorts inom dansområdet. Sålunda får Norrlands Operan 2 miljoner extra för att utveckla Scen för Dans, Smålands Musik och Teater 1 miljon för uppbyggnad av dansverksamhet som främst omfattar dansresidens och gästspel, Västra Götalandsregionen 500 000 kr för det fortsatta arbetet med att bygga upp ett danskontor samt Sörmlands Musik och Teater 1 miljon för en fortsatt utveckling av dansverksamhet.

Bland de övriga särskilda satsningarna kan nämnas att Göteborgs Operan får 2 miljoner för utveckling av den regionala musikteaterverksamheten och att Dalateatern, Byteatern i Kalmar och Regionteatern Blekinge-Kronoberg får särskilda bidrag för att utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar.

Hela listan med beviljade bidrag

Kontakt:
Monica Lindqvist, handläggare
Telefon: 08-519 264 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo