Fem frågor till Stefan Helgesson, ordförande i arbetsgruppen för klassikerutgivning i skolan

Vid årsskiftet fick Kulturrådet i uppdrag att stödja utgivningen av en ny serie med klassisk litteratur för skolan. Målet är att 50 titlar ska ges ut under fem år. Den nya klassikerserien ska lyfta fram litteratur från olika språkområden och världsdelar och även nyare titlar kan ingå i serien. Syftet är att öka ungdomars intresse för läsning och samtidigt bidra till att utveckla elevernas språk.

Stefan Helgesson, litteraturforskare i Uppsala och kulturskribent i bland annat Dagens Nyheter, är ordförande i den arbetsgrupp på Kulturrådet som ska besluta om urvalet av titlar. Han är uppvuxen i Sydafrika och Moçambique och undervisar på Uppsala universitet om postkolonial litteratur från bland annat södra Afrika, Brasilien och Indien.

Arbetsgruppen hade sitt första möte i fredags - kan du berätta något om er diskussion?
Det var ett inspirerande möte! Arbetsgruppen är underbart kompetent och stämningen var god. I den här gruppen har vi möjlighet att bestämma tempot i arbetet med att välja ut titlar och låta besluten mogna fram. Jag räknar med att vi kommer att ha många givande diskussioner, t.ex. om vilka klassiker som passar i ett skolsammanhang.

Vad är din definition av en klassiker?
Ett litterärt verk som överskrider sin egen tid - mer än 90 procent av alla böcker som ges ut glöms bort. En klassiker är ett av de få verk som lyckas ta sig förbi glömskans tröskel.

Målgruppen är skolungdomar - hur påverkar det arbetsgruppens urval av titlar?
Det är en utmaning att hitta böcker som passar för högstadiet. Vi måste anstränga oss att hitta titlar som hör hemma i barn- och ungdomslitteraturen. Det är lättare att hitta böcker för gymnasiet eftersom gymnasister kan ta till sig nästan vadsomhelst.

Vilka effekter hoppas du att den nya serien ska ge?
Förhoppningen är att riktigt bra skönlitteratur från alla delar av världen blir tillgänglig för helt vanliga skolelever. Det kan ha stor betydelse för de elever som faktiskt tar till sig böckerna - men det är förstås en pedagogisk utmaning att nå fram till eleverna. Jag hoppas att serien ska öppna litteraturen för skolungdomar - och att den ska öppna världen så att de hittar ingångar till livsvillkor som är väldigt olika dem de själva lever under. Böckerna kan ge en helt annan och rikare bild av till exempel livet i Afrika än den negativa bild man kan få i media.

Kan du nämna några klassiker som hade betydelse för dig när du var i skolåldern?
Nu låter det kanske som om den här listan är tillrättalagd, men det var faktiskt Kafkas Förvandlingen och Dostojevskis Bröderna Karamazov. Efter att ha sett TV-serien Jag Claudius läste jag också Robert Graves böcker - de gjorde mig nyfiken då.

Header logo