Fri entré efter ett år: Museibesöken ökade kraftigt

Antalet besök vid de statliga museer som införde fri entré 1 januari förra året ökade med drygt 2 miljoner under 2005. Räknar man in de museer som införde fri entré redan 2004 blir ökningen 2,9 miljoner eller 159 procent jämfört med året innan entréerna slopades. Detta framgår av den rapport som Kulturrådet idag överlämnar till Kulturdepartementet som en del av rådets uppdrag att följa och utvärdera fri entréreformen.

Kulturrådet har fortlöpande under hela förra året följt besöksutvecklingen vid de sammanlagt 19 statliga museer som nu har fri entré. Trenden har varit tydlig: Antalet besök ökar över lag, vid vissa museer är ökningen exceptionell. Denna utveckling bekräftas av den sammanfattande rapport över hela det första året som nu sammanställts. Bilden kompliceras något av att museerna inte gått helt i takt. Några införde fri entré redan 2004 (Moderna museet, Arkitekturmuseet), Världskulturmuseet i Göteborg öppnade först 1 januari förra året, Medelhavsmuseet i Stockholm är stängt för ombyggnad sedan i april förra året medan Östasiatiska öppnade efter renovering i september 2004. Men hur man än räknar visar siffrorna att reformen haft en mycket positiv effekt på besöksutfallet.

Sjöhistoriska museet svarade för den procentuellt sett största ökningen under året med 312 procent. Naturhistoriska museet har nära nog tredubblat sin publik under 2005 medan ökningarna för de centralt belägna stockholmsmuseerna Livrustkammaren och Hallwylska ligger på 255 respektive 228 procent.

- Siffrorna överträffar våra förväntningar, säger Erik Åström, sakkunnig vid Kulturrådet. Vi fortsätter nu att följa reformen och ska förhoppningsvis också kunna se om nya publikgrupper hittat till museerna. Mycket tyder på det, men någon klar bild av hur det ser ut har vi inte förrän vi sammanställer slutrapporten i sommar.

Kulturminister Leif Pagrotsky är nöjd med utfallet men menar att man också måste se till att behålla den publik som hittat till museerna:

- Regeringens initiativ med fri entréreformen har debatterats, kritiserats och varit hotad. Det här visar tydligt vilken stor kulturpolitisk framgång det blivit för medborgarna i Sverige. Nu handlar det om att gå vidare för att möta den här fantastiska responsen så att publiken väljer att komma tillbaka, igen och igen.

Kontakt:
Sten Månsson, statistiker
Telefon: 08-519 264 56
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Erik Åström, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo