Klassikerutgivningen: De fyra första titlarna

Moderna klassiker - men i stort sett okända hos oss. Så kan man kort karakterisera de fyra första böcker i den klassikerserie för skolbruk som Kulturrådet på uppdrag av regeringen ska samordna tillsammans med Myndigheten för Skolutveckling. Böckerna presenterades i samband med den nyss avslutade Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. De böcker som nu valts ut av den speciella arbetsgrupp som tillsatts kommer från Nigeria, Brasilien, Mexiko och Vietnam.

Under perioden 1985 till 1995 utkom 100 titlar i serien Alla Tiders Klassiker för bruk i grund- och gymnasieskolan. Utgivningen gav skolorna möjlighet att till ett lågt pris köpa böcker i klassuppsättningar. Kulturrådet fick i december förra året i uppdrag av regeringen att ta initiativ till en ny utgivning av klassisk litteratur för skolan. Myndigheten för skolutveckling har fått i uppdrag att informera om utgivningen i skolorna

Tanken med den nya utgivningen är att den i större utsträckning än den tidigare ska omfatta litteratur som speglar andra delar av världen än den västerländska. Tonvikten kommer att ligga på moderna klassiker, vilket innebär att även yngre litteratur än vad som vanligen definieras som klassiker ska kunna ingå i serien..

Alla de fyra första titlarna tillhör den kategorin. Både ”Allt går sönder” av den nigerianske författaren Chinua Achebe och den mexikanska klassikern ”Pedro Páramo” av Juan Rulfo är skrivna på 1950-talet medan ”Stjärnans ögonblick” av Clarice Lispector från Brasilien och novellsamlingen ”Skogens salt” av den vietnamesiska författaren Nguyên Huy Thiêp gavs ut på 70- respektive 80-talet.

- Det är fyra fantastiska böcker som förtjänar en bred läsekrets, säger litteraturforskaren och kulturskribenten Stefan Helgesson, som är ordförande i den arbetsgrupp som kommer att svara för urvalet i klassikerutgivningen och som tillsatts av Kulturrådet.

- ”Allt går sönder” är klassikernas klassiker i afrikansk litteratur, säger Stefan Helgesson. Dess rykte har stadigt vuxit alltsedan utgivningen 1958. ”Pedro Páramo” intar en liknande ställning inom den latinamerikanska skönlitteraturen. ”Stjärnans ögonblick” är ett av de finaste verken av den ytterst särpräglade författaren Clarice Lispector medan Huy Thiêp i ”Skogens salt” skriver sparsmakade och fängslande berättelser om landsbygd och stad i Vietnam.

Stefan Helgesson och de andra i arbetsgruppen kommer under hösten att besluta om ytterligare böcker i serien och det ska inte dröja särskilt länge innan flera spännande författarskap från olika delar av världen kan introduceras för en ny läsekrets. 

Header logo