Mångkulturåret inviger webbplats

Nu finns mångkulturåret på nätet. Den nyöppnade webbplatsen bjuder bland annat på ett kalendarium för mångkulturårets aktiviteter och webbradio.

Syftet med det av regeringen utlysta mångkulturåret 2006 är att på ett bestående sätt öka alla invånares möjligheter att delta i kulturlivet och att skapa ett samspel mellan olika kulturtraditioner. Mångkulturåret skall också stimulera skattefinansierade kulturverksamheter att spegla den etniska och kulturella mångfald som finns i Sverige.

Bakom webbplatsen ligger Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006. Kommittén hoppas att året kommer att vara fyllt av diskussion, reflektion, eftertanke, problematiserande, debatter, dialog, samtal och möten. Vems berättelser, vems erfarenheter, kommer att ges utrymme på våra scener, museer och i vår litteratur? Hur kan vi förändra svensk kultur så att den kommer i samklang med samtidens Sverige och samtidens svenskar?

Webbplatsen bjuder bland annat på ett kalendarium för mångkulturårets aktiviteter och webbradio med intervjuer av frilansjournalisten Oivvio Polite.

- Jag hoppas att folk skriver till oss om vad som är på gång så att webbplatsen kan fungera som en mötesplats där alla vi som medverkar under året kan finna varandra, säger Yvonne Rock, mångkulturårets nationella samordnare.

Header logo