Nya Accessmedel ger 130 jobb

Kulturrådet har fördelat ytterligare 24,5 miljoner till olika sysselsättningsskapande åtgärder som syftar till att bevara och tillgängliggöra föremål, samlingar och arkivalier inom kulturområdet (Access). Detta är den tredje fördelningen som görs under 2006 och den här gången har rådet valt att ompröva ansökningar till de tidigare fördelningarna i februari och april. Mest pengar går denna gång till projekt inom musei- och kulturmiljösektorn där 37 mottagare får dela på nästan 15 miljoner kr. De nya Accesspengarna beräknas räcka till 130 nya jobb.

Kulturrådet har på regeringens uppdrag tidigare i år fördelat ca 250 miljoner kr till olika sysselsättningsskapande åtgärder inom ramen för Access. I slutet av juni tillfördes genom regeringsbeslut ytterligare 23 miljoner och tillsammans med återkallade bidrag från de tidigare fördelningarna har 24,4 miljoner nu fördelats till sammanlagt 70 olika projekt. De flesta av dessa har fått bidrag även vid tidigare fördelningar men pga medelsbrist kunde Kulturrådet då inte fylla behoven fullt ut.

De tidigare fördelade Accessmedlen har, enligt Kulturrådets beräkningar, givit cirka 400 nya jobb inom hela kultursektorn. Genom de ytterligare 24,5 miljoner som nu fördelas beräknas sammanlagt ca 130 arbetstillfällen kunna skapas.

Bland de nya projekt som får Access-medel denna gång finns Svenska Barnboksinstitutet för katalogisering av barnlitteratur utgiven i Sverige före 1956, Eskilstuna konstmuseum för projektet ”Berättare i digital miljö”, Kalmar läns museum för ”Platta föremål berättar, Millesgården för ”Access till Millesgården”, Tekniska museet i Stockholm för samordning och tillgängliggörande av elkraftsamlingar samt Svenska Filminstitutet för bevarande och tillgängliggörande av stillbildsnegativ till svensk film.

Listor med alla beviljade bidrag

Ytterligare information:
Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo