Pengar till författarverkstäder

Kulturrådet har fördelat 600 000 kr till Författarcentrum Öst för verksamheten Podium samt 900 000 kr till Författares Bokmaskin. Båda bidragen avser bland annat utgivning av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.

Författares Bokmaskin, som sedan 1972 erbjudit författare hjälp med utrustning och personal för att trycka sina egna böcker, har sedan 1994 fått särskilda projektmedel av Kulturrådet för att trycka böcker på invandrar- och minoritetsspråk. Eftersom denna verksamhet nu är en väl inarbetad del av Författares Bokmaskin, omfattas den av det årliga verksamhetsbidraget.

Även Podium har en verksamhet med inriktning på bland annat invandrar- och minoritetsspråk och har fått årligt stöd från Kulturrådet sedan 2003.

Kontakt:
Anja Paulin, handläggare
Telefon: 08-519 264 18
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo