Referenstjänsten Fråga biblioteket utvecklas

Lånecentralen i Malmö tar fr.o.m. 1 juli 2006 över ansvaret för att driva och utveckla den elektroniska referenstjänsten Fråga biblioteket. Tjänsten innebär att nära 70 folkbibliotek från hela landet hjälper allmänheten med att svara på frågor, hitta information och förmedla litteraturhänvisningar och länktips.

Fråga biblioteket startade som en ideell verksamhet 1998 och har sedan 2003 utvecklats i projektform med Örebro stadsbibliotek som ansvarig och Kulturrådet som finansiär. Kulturrådets styrelse har nu utökat Lånecentralen i Malmös verksamhetsbidrag med 500 000 kr vilket innebär att lånecentralen från halvårsskiftet införlivar Fråga biblioteket i sin ordinarie verksamhet.

Nättjänsten Fråga biblioteket är ett samarbetsprojekt mellan bibliotek i Sverige och på Åland. Allmänheten kan ställa frågor och få svar både via e-post och chatt. Sedan 2005 ingår även forskningsbibliotekens motsvarighet Jourhavande bibliotekarie i samarbetet. Tjänsterna återfinns på den gemensamma webbplatsen www.eref.se.

Kontakt:
Helena Kettner Rudberg, bibliotekskonsulent
Telefon: 08-519 264 10
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo