Stöd för Norrlandsturnéer

Kulturrådet har fördelat sammanlagt 350 000 kr i stöd för turnéer med fria teater- och dansgrupper i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Landstingen i de fyra länen bidrar med minst lika mycket.

Syftet med stödet är att tillgodose ett utbud av scenkonst i landets nordligaste delar. Behovet av kompletterande arrangörsstöd i dessa län motiveras främst av de stora geografiska avstånden. Turnéerna kommer företrädesvis att genomföras under hösten.

Ytterligare information:
Jochum Landin, handläggare teater
Telefon: 08-519 264 39
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo