Tre miljoner till fria teatergrupper

Statens kulturråd har beslutat att fördela 3 015 000 kronor till totalt 17 fria teatergrupper vid det andra fördelningstillfället för år 2006. Totalt har Kulturrådet avsatt drygt 55 miljoner kronor i bidrag till fria teatergrupper. Merparten av anslaget har fördelats tidigare.

Ungefär hälften av de 120 ansökningarna har kommit från Stockholms län. Av de resterande ansökningarna är 19 från Västra Götaland, 15 från Region Skåne, 7 från Norrland och 17 från övriga delar av landet. Drygt 20 ansökningar avser produktioner specifikt riktade mot barn och ungdom.

Av de 17 fria teatergrupper som nu får produktionsbidrag kommer åtta från Stockholms län, tre från Skåne, tre från Göteborg och resterande från Umeå, Nora, och Varberg. Totalt bedriver tio av grupperna turnéverksamhet.

Fem grupper som får bidrag, Dockteaterkollektivet, Abellis Magiska Teater, Mårten Hedmans Teater, Tage Granit och Teater De Vill, riktar sina produktioner till barn och ungdom. Bland de resterande finns i de flesta fall en tydlig inriktning att även vända sig till en ung publik.

Kulturrådet har i sin bedömning beaktat mångfald i form av influenser från andra kulturer och internationellt samarbete. Teater Theatron och Teater Kapija har båda starka influenser från Balkan och arbetar med internationella projekt. Teatergruppen Tidig Scen presenterar Sydamerikas första barockopera.

Ansökningarna har även beaktats ur ett jämställdhets- perspektiv. Mer än hälften av de produktioner som får bidrag är antingen skrivna eller regisserade av kvinnor.

Kulturrådet bedömer ansökningarna med utgångspunkt från konstnärlig kvalitet och förnyelse av konstnärliga uttryck och/eller produktionsformer. Dessutom skall kulturpolitiska aspekter beaktas. Med detta menas geografisk spridning, turnéverksamhet, kulturell mångfald, jämställdhet och funktionshindrades rätt till kultur. Vikt läggs vid att grupperna verkar för och bland barn och ungdom samt insatser i övrigt för att nå nya publikgrupper. Rådet beaktar också i vilken omfattning verksamheten har en lokal förankring i form av kommunalt eller regionalt stöd.

Lista med samtliga beviljade bidrag.

Kontakt:
Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo