Banco del Libro – 2007 års pristagare

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2007 tilldelas den venezuelanska institutionen Banco del Libro.

Juryns motivering:
”Banco del Libro (Venezuela) har med pionjäranda, uppfinningsrikedom och envishet ständigt sökt nya vägar för att sprida böcker och främja barns läsning i Venezuela. Entusiasm, professionalism, närhet till barnen och en befriande brist på byråkratiskt tänkande kännetecknar arbetet i såväl kåkstäder och bergsbyar som på universitet och i cyberrymden.”

Pressbilder och information om pristagaren finns på litteraturprisets webbplats, www.alma.se och på organisationens hemsida, www.bancodellibro.org.ve. Pressmaterial finns även tillgängligt på engelska, franska, spanska och tyska.

Priset, som i år firar 5-årsjubileum, överlämnas av H.K.H. Kronprinsessan Victoria den 30 maj på Skansen i Stockholm i närvaro av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Prisutdelningen är öppen för allmänheten.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) har instiftats av den svenska regeringen och är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Priset på
5 miljoner kronor delas ut årligen till författare, illustratörer, berättare och/eller för läsfrämjande insatser i Astrid Lindgrens anda. Syftet med priset är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen samt att på global nivå främja barns rätt till kultur. Litteraturpriset administreras av Statens kulturråd.

Förra årets pristagare var den amerikanska författaren Katherine Paterson.

Banco del Libro

Banco del Libro är en icke-vinstdrivande institution med kontor i Venezuelas huvudstad Caracas. Grunden lades 1960 med ett bytescenter för läroböcker, därav namnet Banco del Libro, bokbanken. Med kreativitet och flexibilitet har Banco del Libro sedan växt och förgrenat sin verksamhet till hela landet och till barnbokens alla arenor och genrer.

Under snart ett halvt sekel har Banco del Libro genom varierande projekt förmedlat böcker och lusten att läsa och skriva till ett oräkneligt antal barn och unga. Man har också byggt modellbibliotek, initierat skolbiblioteksnätverk, startat barnboksförlag och gett ut tidskrifter och publikationer. Banco del Libro driver Latinamerikas största dokumentationscenter för barnlitteratur och fungerar som plantskola för unga forskare, författare, illustratörer och andra. Institutionen har satt avtryck inom hela den barnlitterära sfären i Venezuela och dess arbete har inspirerat många efterföljare i Latinamerika och andra delar av världen.

Banco del Libro har tilldelats bl.a. IBBY's ASAHI Reading Promotion Award 1988 och IFLA's Guust van Wesemael Award 2003.

Kontaktpersoner
Larry Lempert
Juryns ordförande, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Tel: +46 (0)76 123 12 20
E-post: larry.lempert@kultur.stockholm.se

Anna Cokorilo
Kanslichef, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Tel: +46 (0)70 602 51 15, +46 (0)8 519 264 00/08
E-post: anna.cokorilo@alma.se

Gustaf Brickman
Informatör/projektledare, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Tel: +46 (0)76 540 10 17, +46 (0)8

Header logo