Biblioteksstatistiken: Fler filialbibliotek och besök 2006

Förra året lånade 2 200 olika utlåningsställen ut sammanlagt 70 miljoner böcker och audiovisuella medier. Av dessa var 58,6 miljoner böcker. Det visar Kulturrådets statistik över verksamheten vid landets folkbibliotek som nu presenteras. Rapporten visar också på ett trendbrott: För första gången på länga ökade antalet filialer under 2006, även om ökningen var blygsam. Men med tanke på att antalet filialer minskat med nästan 30 procent sedan 1990, kan tillkomsten av 27 filialer under 2006 tyda på att utvecklingen vänt.

Kulturrådets folkbiblioteksstatistik, som sammanställts sedan 1976, omfattar bl.a. uppgifter om bok- och mediebestånd, utlåning och kostnader. Dessutom ger statistiken information om bibliotekens service till allmänheten – såsom öppettider, utbud av tidningar och tidskrifter samt tillgång till datorer och databaser.

Nytt för i år är att folkbiblioteken tillfrågats om det finns en fastställd biblioteksplan i kommunen. Trots att kommunerna enligt bibliotekslagen är skyldiga att göra detta, fanns en sådan plan endast i 95 av landets 290 kommuner.

De utlånade 58,6 miljoner böckerna under 2006 innebär att antalet utlån fortsätter att minska. Mellan 1980 och 2006 har antalet utlånade böcker minskat med 23 procent. Samtidigt har landets befolkning ökat, vilket innebär att antalet utlån av böcker minskat från 9,2 till 6,4 lån per invånare under samma period. Samtidigt lånades i genomsnitt 18,3 barnböcker per barn i åldern 0-14 år.

Utlåningen av audiovisuella medier (ljudböcker, video och liknande) fortsätter dock att öka. Mellan 1980 och 1992 fördubblades utlåningen för att därefter öka i ännu snabbare takt. Sedan 1992 har utlåningen ökat med i genomsnitt 475 000 AV-medier per år. Från och med 2003 har dock ökningen mattats av och utlåningen uppgår sedan dess till ca 11 miljoner enheter per år, vilket 2006 motsvarar 16 procent av den totala utlåningen.

Mellan 2005 och 2006 ökade antalet besök på de kommunala folkbiblioteken från 69 till 71 miljoner. Detta trots att många bibliotekstjänster är tillgängliga utan att man behöver besöka biblioteket fysiskt. Det var filialerna som stod för hela ökningen i antalet besök – huvudbibliotekens besöksantal uppgick 2006, liksom året innan, till 45 miljoner. 

Förutom böcker och audiovisuella medier hade allmänheten tillgång till runt 80 000 tidskrifter, 8 700 tidningar och 2 900 databaser. Dessutom fanns runt 6 500 datorer vid folkbiblioteken, varav två av tre med Internetuppkoppling.

Biblioteken hade i genomsnitt öppet 23 timmar i veckan under 2006, vilket är en liten ökning jämfört med 2005. Endast två av dessa timmar var förlagda efter kl. 18. Ungefär 16 procent av huvudbiblioteken hade söndagsöppet.

Ytterligare information:
Mats Hansson, handläggare biblioteksfrågor
Telefon: 08-519 264 95
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Therese Reitan, statistiksamordnare
Telefon: 08-519 264 27
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

INFORMATION

Header logo