EU-pengar till svenska kulturprojekt

Resultatet av årets fördelning inom ramen för EU:s kulturprogram är klart. Sammanlagt ca 6,35 miljoner euro ges till ett antal fleråriga kulturprojekt med svenska deltagare. Produktionsgruppen Intercult i Stockholm får bidrag för att vara projektledare för Black / North SEAS – ett projekt som engagerar artister och konstnärer kring Nordsjön och Svarta havet.

Andra svenska aktörer som får stöd är Moderna Dansteatern i Stockholm, som är samarbetspartner i det nordeuropeiska danssamarbetet Dansens Hus, Göteborgs kulturförvaltning som är en del av festivalsamarbetet Next Step och Stockholms kulturförvaltning som deltar i projektet SHAHRAZAD. Svenskt deltagande i fyra av de tio fleråriga samarbetsprojekt som fick bidrag får betecknas som en stor framgång. Däremot fanns inga svenska projekt med i de övriga kategorierna ”kortare samarbetsprojekt” och ”europeiskt verksamhetsstöd”.

Header logo