Försöksverksamhet med stöd till nättidskrifter

Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att fördela stöd till nättidskrifter på försök under 2007. Syftet är att öka mångfalden i utbudet av kulturtidskrifter.

Kulturrådets styrelse har beslutat avsätta 1 miljon kr för en försöksverksamhet för att pröva hur man med nuvarande regelverk för stöd till kulturtidskrifter kan bedöma ansökningar från elektroniskt publicerade och distribuerade tidskrifter. Bakom detta beslut finns en önskan att möta en efterfrågan på stöd till nättidskrifter. Genom försöksverksamheten kan Kulturrådet samla in underlag för att bedöma om stödet bör permanentas och om regelverket i så fall behöver förändras.


Header logo