Kroumatas framtid utreds

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att hitta en långsiktig lösning för slagverksensemblen Kroumatas fortsatta verksamhet. Kroumata inryms idag i Rikskonserters organisation, men det samarbetet upphör den sista augusti nästa år. Kulturrådet ska nu i samråd med Kroumata utreda ensemblens framtida hemvist och finansiering.

Rikskonserter har sagt upp slagverksensemblen Kroumata (med sex anställda musiker) eftersom det inte är förenligt med Rikskonserters uppdrag att ha anställda musiker.

Regeringen vill att Kroumata ska få möjlighet att fortsätta sin verksamhet och avsätter i budgetpropositionen för 2008 högst 700 000 kronor och högst 2 miljoner kronor fr.o.m. 2009, förutsatt att man kan lösa framtida organisationsform och medfinansiering.

Regeringen skriver i budgetpropositionen att ”Kroumata spelar stor roll för kulturlivet, både i ett nationellt och internationellt perspektiv”.

Kulturrådet ska i samråd med berörda parter försöka hitta en långsiktig lösning för Kroumata, både vad gäller ensemblens organisatoriska hemvist och ekonomi.
Kulturrådet ska lämna en redogörelse av uppdraget till Kulturdepartementet senast den 1 mars 2008.

Header logo