Miljoner till jobb inom kultursektorn

Kulturrådet har fördelat närmare 247 miljoner kr till sysselsättningsskapande åtgärder inom kulturområdet. Beslutet väntas ge ca 660 arbetstillfällen. Syftet är att stödja vård, bevarande och tillgängliggörande av föremål, samlingar och arkivalier. Projektet – Access – inleddes under 2006 då sammanlagt 271 miljoner kr fördelades av Kulturrådet. I årets budgetproposition avsattes ytterligare 250 miljoner kr varav merparten fördelas vid detta tillfälle.

Bidragen ges för kostnader för personer som anställs inom ramen de projekt/verksamhet ansökan avser. Bidrag får ges med högst 30 000 kr per månad och anställd.

Liksom vid tidigare fördelningar dominerar musei- och kulturmiljöområdet som denna gång får 132 481 000 kr, vilket motsvarar 54 procent av det fördelade beloppet. Samtliga projekt som fått bidrag inom detta område inleddes 2006 och har fått stöd tidigare. Alla har bedömts väl motsvara de krav som ställs på bidragsmottagare och har haft en sysselsättningseffekt som överträffar förväntningarna. Stora projekt – sett till antalet förväntade anställda – som nu får fortsatt stöd finns i bl.a. Stockholm, Västerbotten, Västra Götaland och Jämtland.

Inom biblioteksområdet har stöd beviljats till såväl nya projekt som fortsättningsprojekt. De nya är tre stycken. Konstakademien i Stockholm får bidrag för att katalogisera delar av samlingarna, Kurdiska biblioteket för att digitalisera kurdisk litteratur samt Universitetsbiblioteket i Lund för upprätta ett nationellt digitalt register över samlingarna. Biblioteksområdet får sammanlagt 23 miljoner kr.

Bidrag har fördelats även till scenkonstområdet, arkivområdet, hembygdsrörelsen samt övriga institutioner och organisationer.

Ytterligare information:
Almir Cehajic, projektledare
Telefon: 08-519 264 31
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Jelena Jesic, Handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo