Nya uppdrag för Kulturrådet i budgetpropositionen

Regeringen har nu presenterat den kulturpolitiska budgeten för 2008 och den innehåller fler nya uppdrag för Kulturrådet. Regeringen vill ha mer kultur i skolan och avsätter 55 miljoner kronor i ett stimulansbidrag som Kulturrådet ska fördela. Kulturrådet får också i uppdrag att ansvara för stödet till översättning av svensk skönlitteratur och internationellt litteratursamarbete.

Flera av de förslag som presenteras i budgetpropositionen och som berör Kulturrådet är redan kända; Accessprojektet förlängs under ytterligare två år för att fullfölja de projekt som redan har inletts. Regeringen avsätter 30 miljoner för att bygga ut Dansalliansen och organisera en ny Musikallians. Kulturrådet ska kartlägga jämställdheten inom scenkonstområdet och regeringen har avsatt sex miljoner kronor under tre år till jämställdhetsprojekt inom scenkonstområdet.

I budgetpropositionen betonar regeringen också vikten av internationell verksamhet och internationellt samarbete. Kulturrådet får ytterligare 3 miljoner för internationellt kulturutbyte. Dessutom förstärks det statliga stödet till internationellt kulturutbyte och samarbete på litteraturområdet med 7 miljoner kronor från och med 2008. Här ingår ansvar för stödet till översättning av svensk litteratur.

Den största enskilda satsningen i årets kulturbudget är de 55 miljoner som regeringen vill lägga på kultur i skolan. Det är en långsiktig satsning som regeringen valt att kalla Skapande skola. Den ska ge barn i grundskolan (framför allt årskurs 7-9) mer kultur i skolan och den ska stimulera eleverna till eget skapande.

De besparingar som föreslås på kulturområdet är bland annat att avtalet med En bok för alla inte förlängs.

Header logo