Nytt bidrag för jämställdheten på scenkonstområdet

Kulturrådet har beviljat 500 000 kronor i stöd till tre jämställdhetsprojekt inom scenkonstområdet. Det är första gången Kulturrådet fördelar det här bidraget och det går till Svensk Teaterunion, Mistral Music AB och Centrum för Dramatik i samarbete med Sveriges Dramatikerförbund.

Kulturrådet fick under 2007 i uppdrag av regeringen att stärka jämställdheten på scenkonstområdet. Kulturrådet ska genomföra en kartläggning och fördela sammanlagt 3 miljoner kronor i bidrag under 2007–2009 till projekt som kan stimulera jämställdheten inom teater-, dans- och musikområdet. Arbetet ska ske efter samråd med Konstnärsnämnden och Jämställdhetsombudsmannen.

Syftet med det nya bidraget är att långsiktigt främja jämställdhet inom scenkonstområdet och Kulturrådet har valt att prioritera tre projekt i den första ansökningsomgången.

Det största bidraget går till Centrum för Dramatik som i samarbete med Sveriges Dramatikerförbund ska undersöka och dokumentera hur dramatikerna knyts till teatrarna. Mistral Music AB får bidrag till projektet COiMP, där man ska undersöka och utreda befintliga strukturer och värderingar inom genren jazz- och improvisationsmusik för att se vilka behov som finns för att uppnå jämställdhet. Slutligen får Svensk Teaterunion bidrag för projektet Heta fakta där man ska göra en analys ur genusperspektiv av repertoaruppgifterna i Scendatabasen för 2007.

Ytterligare information:
Anna Klerby, projektledare
Telefon: 08-519 264 90
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo