Ökad tillgång till scenkonst och bibliotek

Kulturrådet har fördelat 4,2 miljoner kronor i bidrag till olika projekt som kan öka funktionshindrades tillgång till kultur. Sammanlagt har 13 projekt fått bidrag och det är projekt inom biblioteks- och scenkonstområdet som dominerar.

Smålands Musik och Teater får stöd för musikteaterprojekt för och med ungdomar med autism. Det blir ett konstnärligt möte mellan yrkesverksamma musiker och unga amatörskådespelare som samtliga har en neuropsykisk funktionsnedsättning.
Teater Sagohuset och Cirkus Tigerbrand får stöd för att skapa en diskussion om hur man kan underlätta vardagslivet för unga personer med funktionshinder. Och för att göra teaterföreställningar mer tillgängliga får Teater Västernorrland stöd för att utveckla ett portabelt system för syn- och teckentolkning.

Kulturrådet prioriterar också projekt som utvecklar metod och teknik. Länsbiblioteket i Västerbotten får till exempel stöd för projektet Audioindex – det talande biblioteket, som gör det möjligt för personer med olika funktionshinder att söka i bibliotekets utbud.
Länsbiblioteket i Västerbotten får stöd för projektet SPUNK - läslust med barn i särskolan, Regionbibliotek Västra Götaland får stöd för projektet ILLER – tidningen för unga synskadade och Sveriges Dövas Riksförbund får stöd för att skapa en DVD-skiva med teckenspråkspoesi.

Övriga projekt som får stöd har fokus på byggnader och miljö, informationsinsatser och att utveckla samverkansformer mellan handikapp- och kulturområdet.

Gemensamt för samtliga projekt som har fått bidrag är att de uppfyller kravet på att:

  • öka kunskaperna om funktionshindrades behov,
  • förbättra samarbetet mellan aktörer inom och utom kultur- och handikappområdet,
  • pröva nya metoder, verksamhetsformer och teknik som går ut på att göra kulturen tillgänglig för personer med funktionshinder.

Kulturrådet ska också enligt regleringsbrev för 2007 prioritera insatser inom scenkonstområdet.

Ytterligare information:
Ingrid Hemström, handläggare
Telefon: 08-519 264 94
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo