Stort internationellt intresse för svensk kultur

Kulturrådet har fördelat närmare 1,3 miljoner kr i stöd till internationellt kulturutbyte främst inom scenkonstområdet. Rådet har behandlat 150 ansökningar, vilket är dubbelt så många jämfört med motsvarande fördelningstillfälle förra året. Det sammanlagda ansökta beloppet uppgick till 11,7 miljoner kr. Flest ansökningar har kommit från musikområdet. Kulturrådet disponerar sammanlagt 4,8 miljoner kr för fördelning till internationellt kulturutbyte under 2007.

Utgångspunkten för Kulturrådets arbete med att stärka kulturlivets internationalisering är att konsten och kulturen stärks och utvecklas samt att den blir tillgänglig. Vid bedömningen av ansökningarna har Kulturrådet lagt särskild vikt vid – förutom konstnärlig kvalitet – att projektet är ömsesidigt förankrat i samarbetslandet och att sammanhanget är kulturpolitiskt relevant. Kulturrådet har också tagit hänsyn till projektets genomslag, möjligheten till långsiktighet, prioriterade konstområden samt strävan efter bredd i den geografiska spridningen, inklusive internationella kulturmöten i Sverige.

Musik


Av de 15 ansökningar inom musikområdet som beviljats bidrag gäller sju för turnéer i Europa. Folkmusikgruppen Svart Kaffe turnerar t ex i Belgien, Music Music Music gör konserter i Berlin, Hamburg och Rostock och Deltahead turnerar i Italien. Samtliga dessa gästspel äger rum under våren. Dessutom har Drottningholms Barockensemble fått stöd för konserter i Tyskland och Tjeckien under oktober.

Folkmusikgrupperna Väsen och Frifot samt den elektroakustiska gruppen Tape kommer alla att turnera i Japan, där både svensk folkmusik och svensk elektronika är starkt efterfrågad. Turneerna äger rum i höst.

Jeanette Lindström, Sten Sandell Trio och Peter Asplund Quartet är inbjudna till olika jazzfestivaler i USA och Kanada och nutida musikensemblen Pärlor för Svin ska ge tre konserter i New York i maj.

Teater och dans


Inom teaterområdet får Teater Foratt, som är en svensk-arabisk grupp, stöd för ett samarbete med Association Douad el Ghad Theatre i Algeriet. Teater Barbara har bjudits in till Kina för att delta i ett kulturellt utbyte av barn- och ungdomsteater. Två bidrag gäller medverkan i dockteaterfestivaler. Staffan Björklunds Teater AB ska resa till Serbien och Pygméteatern är inbjudna till World Festival of Puppet Art i Prag.

Tolv ansökningar inom dansområdet har bifallits. Dansgrupper Erino ska gästspela i London med föreställningen Ready to Explode. Skånes Dansteater turnerar i Egypten i maj, Claire Parsons gästspelar i Ryssland och Charlotte Engelkes har inbjudits till Vilnius med föreställningen Miss Very Wagner. Virpi Pahkinen har fått stöd för en turné i Ecudaor.

Inom övriga områden kan nämnas att Svensk Form får stöd för att täcka reskostnaderna för 17 svenska kvinnliga formgivare som bjudits in för att ställa ut på Just Scandinavia i New York. Projektet har stöd från Svenska institutet och Sveriges generalkonsulat i New York samt av en rad lokala samarbetspartners. KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) och Östersjöns Författarråd får stöd för en nordisk-baltisk kulturkonferens i Visby i maj.

Ytterligare information:
Pereric Högberg, internationell samordnare
Telefon: 08-519 264 75, 070-910 57 44
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo