Svensk scenkonst över världen

Kulturrådet har fördelat sammanlagt 520 000 kr till internationellt kulturutbyte. Rådet har vid detta tillfälle behandlat 33 ansökningar inom musikområdet, 9 inom teater, 11 inom dans och 8 inom konst- och museiområdet. Det ansökta beloppet uppgår till 4,1 miljoner kr.

När Kulturrådet fördelar bidrag läggs särskild vikt vid, förutom konstnärlig kvalitet och integritet, att projektet är ömsesidigt efterfrågat och förankrat, att sammanhanget är kulturpolitiskt relevant.

Musik


Inom musikområdet har nio ansökningar bifallits. Maggi Olin/Nordic Connect kommer att gästspela i Kanada och bl.a. delta i en festival anordnad av International Association for Jazz Education. Anette Taranto & the Haymarket Band är en nystartad grupp som spelar tidig musik. De ska i samband med Linné-jubiléet ge flera konserter i Frankrike. Gruppen Bazar Blå ska gästspela i Tyskland och Schweiz, Kungl. Operans Blåsarkvintett är inbjuden till fyra kammarmusikfestivaler i södra Frankrike och folkmusikgruppen Groupa ska gästspela i Lettland. Jazzgruppen Jonas Kullhamar Quartet gör en turné i Panama, Guatemala och Costa Rica och Katzen Kapell kommer att delta i Other Words Festivalen i San Francisco.

Teater


På teaterområdet prioriteras tre ansökningar. Staffan Björklunds Teater har inbjudits till dockteaterfestivalen ”Childrens Joy” i Bukarest och Teater Tre kommer att delta i ASSITEJ´s internationella festival i Adelaide i Australien. Teater Tre ska dessutom tillsammans med Stockholms stadsteater och Dockteatern Tittut medverka vid en teaterfestival i Bologna där svensk barnteater är ett tema.

Dans

Tre danskompanier får stöd för internationella gästspel. ERINO´s föreställning ”Ready to explode” har bjudits in till Dansens Hus i Oslo, Adekwhat ska medverka vid FIAT- festivalen i Podgorica i Montenegro med föreställningen ”One´s a company, two´s a crowd” och Weld gör sin föreställning Montage vid North Wind Festivalen i Berlin, en festival som bl.a. stöds av Svenska Institutet.


Slutligen ska Svensk Form arrangera ett antal föreläsningar och workshops i Sverige inom ramen för kampanjen ”Saving the Planet in Style”. De tio föreläsarna kommer från olika delar av världen. Dessutom kommer Svensk Form att arrangera en utställning på temat design för hållbar utveckling.

Ytterligare information:
Ellen Wettmark, handläggare
Telefon: 08-519 264 89
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo