68 miljarder till kulturen

Sammantaget 68 miljarder kronor lades på kulturområdet under 2007, det framgår av en ny rapport från Kulturrådet. De offentliga utgifterna för kulturen uppgick till 21,7 miljarder kronor. De svenska hushållen är dock den enskilt största finansiären av kulturen med nästan 47 miljarder kronor.

Statens, landstingens/regionernas och kommunernas insatser på 21,7 miljarder möjliggjorde bland annat tusentals teater-, dans- och musikarrangemang, visningar på museer och konsthallar, filmvisningar och boklån.
 
Staten är sedan mitten av 90-talet den största offentliga finansiären av kulturen, med nästan 10 miljarder per år. Landsting/regioner står för 2,8 miljarder och kommunerna för nästan 9 miljarder. Landstingen/regionerna är de som procentuellt sett har ökat sina insatser mest inom kulturområdet under 2007. Det kan bero på att landsting/regioner i allt större utsträckning har gått in och tagit över ansvaret för regionala kulturinstitutioner.
 
Samtidigt som de offentliga utgifterna för kulturen ökar är de fortfarande en mycket liten del av de totala budgetarna. Statens kulturutgifter utgör knappt 1 procent av statsbudgeten, detsamma gäller för landsting/regioner. Kommunernas kulturutgifter utgör 2,5 procent av kommunernas totala budgetar.

Fördelningen av de offentliga kulturutgifterna har inte förändrats anmärkningsvärt. Statens största utgiftspost är fortfarande folkbildningsområdet och landstingen/regioner återfinns inom teater-, dans- och musikområdet medan kommunernas största utgiftspost är folkbiblioteken. Hushållens utgifter har däremot under senare år förändrats mot allt större utgifter för digitala medier.

Privat finansiering i form av sponsring står för en mycket liten del av kulturens finansiering.
 
Rapporten bygger på Kulturrådets egna uppgifter samt uppgifter från SCB. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturområdet och gör vartannat år en analys av finansieringen av den svenska kulturen.
 
Ytterligare information:
Elin Jakobsson utredare
Telefon: 08-519 264 43, 076-540 10 43
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se 

Header logo