68 miljoner besök på svenska bibliotek

De svenska folkbiblioteken tog emot 68 miljoner besök under 2007, det visar färsk statistik från Kulturrådet. Under 2007 arrangerade biblioteken också 66 000 olika publika aktiviteter för att locka nya besökare. Två av tre aktiviteter riktade sig till barn och ungdom, som t.ex. sagostunder och teaterföreställningar.

Kulturrådets statistik visar att närmare hälften av de böcker som lånades ut under 2007 var barn- och ungdomslitteratur. Antalet aktiva låntagare var 2,6 miljoner och de lånade närmare 69 miljoner böcker, skivor, filmer etc. Sedan 2006 har den totala utlåningen minskat med två procent. Det är framför allt utlåningen av skönlitteratur för vuxna som har minskat något.

De kommunala folkbibliotekens uppgift är att främja och stimulera till läsning, utbildning och kultur. Under 2007 erbjöd folkbiblioteken sina besökare 43 miljoner böcker, skivor, filmer etc., tillgång till olika databaser samt en rad publika aktiviteter.

En majoritet av biblioteken anordnade berättar- eller sagostunder och två av tre bibliotek anordnade teater- eller trolleriföreställningar. Tre av fyra bibliotek anordnade författarbesök och nio av tio bokprat eller boksamtal. Hälften av biblioteken uppger att de haft olika aktiviteter för att öka personers kunskaper i dator- och Internetanvändning.

Allmänhetens tillgång till datorer och databaser på svenska bibliotek fortsätter också att öka. År 2007 fanns det drygt 6 600 datorer tillgängliga för allmänheten. Två av tre datorer hade Internetuppkoppling och en av fyra användes endast för sökning i olika databaser.

Det fanns sammanlagt 2 090 utlåningsställen i Sverige år 2007, i form av huvudbibliotek, filialer, bokbussar och övriga utlåningsställen. Antalet utlåningsställen har därmed minskat med fyra procent jämfört med år 2006.

Kulturrådet har sammanställt folkbiblioteksstatistik sedan 1976. Statistiken omfattar bl.a. uppgifter om bok- och mediebestånd, utlåning och kostnader.

Ytterligare information:
Cecilia Ranemo, utredare
Telefon: 08-519 264 32
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo