Åtta av tio kommuner vill ta del av Skapande skola

Kulturrådet har fått in 147 ansökningar i den andra ansökningsomgången för bidraget Skapande skola. Det innebär att 82 procent av kommunerna har utnyttjat möjligheten att söka detta bidrag redan i år.
– Det är glädjande att intresset för Skapande skola är så stort, säger Michael Matz, koordinator för Skapande skola på Kulturrådet. Vi kan dessutom se en tendens att kvalitén på handlingsplanerna har höjts.

Den 1 oktober gick ansökningstiden ut för det andra tillfället att söka Skapande skola-medel från Kulturrådet. Bidraget på totalt 55 miljoner kronor är nytt för i år. Syftet med bidraget är att långsiktigt integrera kulturen i grundskolan, årskurs 7–9. Bidraget gör det möjligt för skolorna att låta eleverna möta professionell kultur samt ge dem möjlighet att skapa själva.

Totalt har 235 kommuner, 24 stadsdelsnämnder och 59 friskolor sökt bidrag under 2008. I november räknar Kulturrådet med att kunna lämna besked om hur pengarna har fördelats. Det finns ca 26 miljoner kronor kvar att fördela på de 147 sökande som nu har kommit in med önskemål om sammanlagt drygt 41 miljoner kronor.

I budgetpropositionen för 2009 har regeringen meddelat att satsningen på Skapande skola fortsätter. Regeringens ambition är att satsningen successivt ska omfatta alla elever i grundskolan.

Kulturrådet kommer i nästa vecka öppna för en ny ansökningsomgång som har sista datum 1 mars 2009.

LÄS MER OM BIDRAGET

Header logo