Bibliotekens webbtjänster förändrar lånemönster

Bibliotekens lättillgängliga kataloger på nätet har brutit den traditionella lånekedjan. Låntagaren gör inte längre någon större skillnad mellan olika typer av bibliotek när han eller hon söker information, utan låter informationsbehovet styra. Det visar en förstudie som Kulturrådet beställt tillsammans med Kungliga Biblioteket för att ringa in några problemområden inför en omfattande nationell fjärrlåneutredning.

Konsulten Annette Johansson utgår i sin förstudie av den nationella fjärrlåneverksamheten, Rätt bok eller rätt bibliotek, från låntagarens perspektiv och lyfter frågor om bland annat uppdrag, ansvar, finansiering och utförande.

Den allmänna teknikutvecklingen driver på behovet av att ompröva fjärrlåneverksamheten. Den nya tekniken har förändrat individens möjligheter att söka information. Det traditionella fjärrlånet, där låntagaren tidigare beställde en smal boktitel från folkbiblioteket, som i sin tur rekvirerade boken från till exempel ett forskningsbibliotek, har i viss mån spelat ut sin roll. Via dagens lättillgängliga bibliotek på webben kommer låntagaren åt boken direkt. Den nya tekniken möjliggör dessutom nya medieformat och nya sätt att distribuera information.

Enskilda medborgare låter allt oftare informationsbehovet avgöra valet av bibliotek. Ett utvecklat samarbete mellan till exempel forskningsbibliotek och folkbibliotek skulle gynna såväl biblioteken som låntagarna, menar rapportförfattaren.

Andra områden som en kommande fjärrlåneutredning kommer att titta på är bibliotekens uppdrag och ansvar samt finansieringen av verksamheten. Den nationella fjärrlåneutredningen kommer att genomföras under år 2009.

 

Header logo