För att skapa världens bästa skola krävs kultur!

Kulturrådet vill se en samverkan mellan kultur- och utbildningspolitiken och inbjuder nu till en konferens om kultur och lärande från förskola till högskola. Syftet med konferensen är att lyfta fram kultur och lärande och se till att kulturperspektivet blir tydligt i den nya lärarutbildningen. Konferensen äger rum den 1–2 april i Studio Acusticum i Piteå.

– Om Sverige vill skapa världens bästa skola där alla elever når skolans kunskapsmål finns det inget val, då måste kulturens roll i skolan stärkas, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.
 
Barns och ungas rätt till kultur är ett prioriterat område inom kulturpolitiken. Kulturrådet har sedan årsskiftet ansvar för satsningen Skapande skola, ett bidrag som ges för att stimulera arbetet med kultur i skolan. Regeringen avsätter årligen 55 miljoner kronor för detta ändamål.
 
Kulturrådet anordnar nu i samverkan med Luleå tekniska universitet en nationell konferens om kulturens betydelse i skolan. Utgångspunkten för konferensen är att synliggöra framgångsrikt arbete med kultur i skola – från förskola till lärarutbildning.
 
I samband med konferensen arrangerar Kulturrådet en pressträff. Det finns då möjlighet att träffa några av de medverkande, bl.a. Utbildningsdepartementets statssekreterare Peter Honeth, Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson, Luleå tekniska universitets rektor Pia Sandvik Wiklund och Premiärdansaren Olof Westring från Kungliga Baletten.

Pressträffen äger rum den 1 april kl. 11.00 i Studio Acusticums foajé i Piteå.
 
Ytterligare information:
Cecilia Björklund Dahlgren, Utvecklingsledare för programmet Dans i skolan
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
Telefon: 08-519 264 59, 070-586 15 15
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
 

INFORMATION

Header logo