Litteratursverige satsar internationellt

Nyligen möttes ett 40-tal personer på Kulturrådet, däribland förlagsrepresentanter, för att diskutera nyordningen vad gäller litteratur- och översättningsstödet. Förläggare, översättare och arrangörer berörs. Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att i augusti i år redovisa en strategi för det fortsatta arbetet med svensk litteratur i utlandet.

En nyhet inom litteraturstödet är att utländska förlag nu även kan söka översättningsstöd för facklitteratur, vilket länge varit ett önskemål från såväl svenska som utländska förläggare. Ytterligare en nyhet för utländska förläggare är att resebidrag till den svenska författaren kopplas till översättningsstödet. Detta innebär att ett utländskt förlag som fått bidrag för en översättning har möjlighet att bjuda in författaren till presentationer och evenemang och få resekostnaden betald. Likväl som man kan se utgivning av en översättning som ett slutmål kan man se det som en början – lansering av ett författarskap breddar intresset och banar väg för andra.

För översättarnas del är förändringarna flera. Möjligheten att söka bidrag för resor till Sverige för att arbeta med översättningar och delta i litterära mässor finns kvar men stödet hanteras nu av Sveriges Författarfond. Nytt är bidrag till provöversättningar. En översättare kan hos Sveriges Författarfond söka bidrag för ett projekt för att intressera ett förlag och därmed också läsare i landet i fråga. Översättare har ofta egna tankar och idéer om vilken litteratur som har förutsättningar att slå i ett land, och genom möjligheten till ersättning för ett bokutdrag kan översättare uppmanas att prova sina idéer.

Den internationella litteraturverksamheten i Kulturrådets regi kommer att vara både efterfrågestyrd och egeninitierad.

Header logo