Musikarrangörer får dela på 21 miljoner

Kulturföreningen Roxy på Gotland och Re:Orient i Stockholm är några av de 40 musikarrangörer som får bidrag från Kulturrådet. Totalt fördelar Kulturrådet nu 21 miljoner kronor till musikarrangörer för 2008.

Syftet med bidraget är att öka tillgängligheten till levande musik i hela landet och öka möjligheterna för yrkesverksamma musiker att framträda även på mindre orter.

Samtliga arrangörer som nu får bidrag från Kulturrådet har också kommunal och/eller regional finansiering. Kulturrådet har i år valt att öka bidragen till Farhang Förening, Jazz på Glenn Miller Café och Motili (musik- och teater föreningar i Lapplands inland) eftersom de har prioriterats av kommun/region men haft ett förhållandevis lågt statligt bidrag.

Kulturrådet har i år också valt att prioritera två nya sökanden, Nordiska kammarmusikföreningen/Aurora Chamber, som främst är verksam i Vänersborg, samt IDKA – Institutet för digitala konstarter i Gävle.

Riksorganisationerna Svenska Jazzriksförbundet, Riksföreningen för Folkmusik och Dans, Sveriges Orkesterförbund och Kammarmusikförbundet har beviljats medel att fördela vidare till sina medlemsföreningar.

Ytterligare information:
Ulrika Lind, handläggare
Telefon: 08-519 264 85
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo