Nya prioriteringar inom musiken och scenkonsten

Kulturrådets styrelse beslutade idag att fördela nästan 740 miljoner kronor till musik- och scenkonstinstitutioner runt om i landet. Kulturrådet prioriterar i år att stärka den professionella dansen och verksamhet som vänder sig till barn och unga. Kulturrådet väljer också att permanenta den nutida konstmusikensemblen Neo i Norrbotten genom ett bidrag på två miljoner kronor.

Kulturrådet fördelar varje år verksamhetsstöd till regionala och lokala scenkonstinstitutioner samt regional musikverksamhet. Sammanlagt är det 21 teaterinstitutioner, fyra musikteatrar samt Cirkus Cirkör och Oktoberteatern som tillsammans med 13 orkestrar och regional musikverksamhet i 20 län får dela på 740 miljoner kronor.

Fem institutioner får sammanlagt drygt tre miljoner i bidrag för att utveckla och stärka den professionella dansen. Det gäller bland andra Västmanlandsmusiken och Vara Konserthus samt Norrlandsoperan som får ökade bidrag för att fortsätta utveckla Scen för Dans.

Kulturrådet vill också prioritera de institutioner som vill utveckla verksamheten för barn och unga. Länsteatrarna i Dalarna, Kalmar, Västernorrland och Örebro samt länsteatern på Gotland får därför ökade bidrag. Även stadsteatrarna i Stockholm och Göteborg får ökade bidrag.
 
Satsningarna för 2008 finansieras delvis genom omfördelning från bidrag för regional musikverksamhet. Kulturrådet kommer även i år att sänka bidragen till regional musikverksamhet i vissa delar av landet. De statliga bidragen till regional musikverksamhet är höga jämfört med andra kulturverksamheter.

Kulturrådet valde redan förra året att minska bidragen till den regionala musikverksamheten med två procent. I år sänker Kulturrådet verksamhetsbidraget för nio län med regional musikverksamhet med mellan två och fem procent.

Samtliga av styrelsens nio ledamöter deltog vid mötet och av dem valde Sture Carlsson att reservera sig mot beslutet.

Ytterligare information:
Mika Romanus, bitr. avdelningschef
Telefon: 08-519 264 97
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo