Oklart samband mellan kultur och hälsa

Kulturaktiviteter förebygger förmodligen ohälsa. Samtidigt kan det vara så att det är just god hälsa som är en förutsättning för ett rikt kulturliv. Sambandet mellan kultur och hälsa är inte självklart. Det framgår i Kultur – en del av ett hälsosamt liv? – en rapport från ett forskningsprojekt som genomförts vid Stockholms universitet med bidrag från Kulturrådet.

Rapportförfattaren Cecilia von Otter vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet har för sina studier använt data dels från en undersökning som bygger på intervjuer om självrapporterad hälsa dels från en undersökning som bland annat innehåller registeruppgifter. Resultaten från de båda studierna visar att sambanden mellan kulturaktivitet och hälsa är mångtydiga. Cecilia von Otter menar att myndigheters önskan att främja folkhälsan genom en ökad kulturaktivitet i befolkningen därmed inte vilar på fast grund.

Framförallt är det svårt att skilja på orsak och verkan. Kulturens möjligheter att erbjuda upplevelser, insikt, delaktighet och inflytande i samhället förebygger sannolikt ohälsa.  Samtidigt kan sambanden gå i rakt motsatt riktning: En god hälsa är en av förutsättningarna för ett rikt kulturliv.

Rapportförfattaren har tittat på förändringar av kulturaktiviteter över tid. Den som höjer eller sänker sina kulturaktiviteter blir varken friskare eller sjukare på grund av själva förändringen. Kulturaktiviteterna bestämmer inte hälsosituationen. Snarare är det så att kulturupplevelserna anpassas efter hälsosituationen. Till exempel finns en koppling mellan färre dans- och teaterbesök och ohälsa. Det finns också ett samband mellan ökat bokläsande och ohälsa. Kanske är det så att vi går mindre på teater när vi är sjuka, men då istället läser fler böcker?

Rapporten visar också på vikten av att förstå kulturaktiviteter som en del av en livsstil. Livsstilar kan förknippas med såväl hälsa som ohälsa. Med det rastret lagt över de båda undersökningarna får graden av kulturupplevelser betydelse för hälsan. En livsstil med många kulturupplevelser bidrar sannolikt till en bättre folkhälsa.


 

Header logo