Stöd till samtida bild- och formkonst

Kulturrådet har beslutat att fördela bidrag om sammanlagt 27,6 miljoner kronor till organisationer inom bild- och formområdet samt verksamhetsstöd till vissa utställare och arrangerande konstföreningar.

17 utställare och arrangerande konstföreningar har sammanlagt fått bidrag om 6 900 000 kronor. Bland de som beviljades bidrag märks bl.a. Galleri Signal i Malmö, Röda Sten i Göteborg, Färgfabriken i Stockholm, Wanås i Skåne, Verkligheten i Umeå och Grafikens Hus i Mariefred. Konsthall C i Stockholm är ny bidragsmottagare och beviljades 75 000 kronor. Riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar är ytterligare exempel på organisationer som beviljats bidrag inom bild- och formområdet.
 
Gemensamt för de bild- och formorganisationer som får verksamhetsstöd från Kulturrådet är funktionen som utställningsarrangör. Samtliga mottagare bedriver fortlöpande utställnings- och programverksamhet av samtida bild- och formkonst med höga konstnärliga ambitioner. En del av verksamheten inom de organisationer och föreningar som beviljats bidrag ägnas åt konstbildningen med inriktning att nå nya grupper.

Ytterligare information:
Ewa Dahlberg, handläggare
Telefon: 08-519 264 50
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Erik Åström, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Anna Swedmark Westin, informatör
Telefon: 08-519 264 65
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo