Stort intresse för internationellt kulturutbyte

Kulturrådet har nu beslutat att fördela 1,3 miljoner kronor till internationellt kulturutbyte. Intresset för stödet är mycket stort, och det ansökta beloppet är över 11 miljoner kronor. Det är stor bredd på de projekt som nu får bidrag, allt från Suzanne Ostens Babydrama som ska presenteras i Australien till indiepopgruppen Moonbabies som ska på turné i Tyskland.

Målet för Kulturrådets bidrag till internationella utbyten och samarbeten är att stärka, utveckla och tillgängliggöra konsten och kulturen.

Vid den här fördelningen är det scenkonsten som dominerar och flest antal ansökningar kommer från musikområdet. Det är stor bredd på de beviljade musikbidragen då både nutida konstmusik, jazz, folkmusik och rock får bidrag. Flera musikgrupper som ska åka på turnéer i Europa får nu bidrag. Det gäller bland annat improvisationsmusikgruppen Boots Brown och artisten Miss Li som ska medverka vid en ambulerande fransk independentfestival för kvinnliga artister.

På dansområdet har Kulturrådet valt att prioritera internationella gästspel, bland andra Rytm ba´ som ska medverka vid en internationell dansfestival i Albanien och CE Dans som ska gästspela i Tanzania. Föreningen Dansstationen får stöd för att kunna bjuda in ryska koreografer och dansare till SummerLab2008 i Malmö.

Bland teateransökningarna har barnteater prioriterats, Teater Sagohuset ska till exempel spela Den vilda bebin vid en teaterfestival i Kina. Fler teaterprojekt gäller föreställningar i Sverige, bland andra Teater Albatross som arrangerar festivalen Konst för en bättre värld i Falkenberg och Subtopia och Cirkusåret i Botkyrka som har bjudit in det kanadensiska cirkuskompaniet 7 doigts de la main.

Kulturrådet har också beslutat att fördela drygt en miljon kronor i bidrag till fem särskilda internationella satsningar. Göteborg Dans & Teater Festival, barnteaternätverket LABOO7, Dansfestival för barn och unga i Vilnius, svensk kulturvecka i Marrakesh och till den utåtriktade kulturverksamheten vid Villa San Michele får nu bidrag.

Gemensamt för dessa satsningar är hög konstnärlig kvalitet, kulturpolitiska prioriteringar och att projekten är ömsesidigt efterfrågade och förankrade.

Ytterligare information:
Ellen Wettmark, handläggare
Telefon: 08-519 264 89
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo