Tidskriften Mana får stöd från Kulturrådet

Kulturrådets styrelse beslutade idag att ge tidskriften Mana stöd. Det var en oenig styrelse som tog beslutet, två ledamöter reserverade sig.

Kulturrådets styrelse fattade beslut i frågan efter rekommendation från referensgruppen för kulturtidskrifter. Även referensgruppen har varit oenig i frågan om stöd till tidskriften Mana. Av referensgruppens sju medlemmar har en reserverat sig mot förslaget att ge Mana stöd.

Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen som ger ut tidskriften Mana får nu 225 000 kronor i produktionsstöd vilket är 25 000 kronor lägre än föregående år. Sänkningen av bidraget sker i enlighet med förslaget från referensgruppen som anser att kvaliteten på tidskriften har försämrats. Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen får också stöd för nättidskriften www.uppmana.nu med 50 000 kronor.

Kulturrådets styrelse diskuterade frågan om stöd till tidskriften Mana ingående. Samtliga av styrelsens nio ledamöter deltog vid mötet och av dem valde Ljiljana Dufgran och Johan Staël von Holstein att reservera sig mot beslutet att ge Mana stöd.

Styrelsens ordförande Mats Svegfors och Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson kommer att finns tillgängliga för att kommentera beslutet under eftermiddagen.

Ytterligare information:
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo