69 miljoner kronor till fria dans- och teatergrupper

Kulturrådet fördelar närmare 69 miljoner kronor i produktionsstöd till fria teatergrupper och fria dansgrupper för 2010. Det är 41 fria dansgrupper och koreografer och 72 fria teatergrupper som nu får bidrag från Kulturrådet.

72 fria teatergrupper får dela på nästan 49 miljoner kronor i produktionsbidrag för nästa år. Några nya teatergrupper och konstellationer får nu bidrag, till exempel får Bonzo i Göteborg och teatergruppen Farozonen i Malmö bidrag för första gången.

Kulturrådet fördelar nästan 20 miljoner kronor i produktionsstöd till 41 fria dansgrupper och koreografer för 2010. Kulturrådet har även denna gång prioriterat verksamhet som vänder sig till barn och unga, bland annat genom höjda bidrag till Art of Spectra/Peter Svenzon och Minna Krook & Co.

Drygt hälften av de fria teatergrupper som får bidrag riktar hela eller delar av sin verksamhet till barn och unga. Kulturrådet ger bidrag till några relativt nya grupper som vänder sig till en barn- och ungdomspublik, det gäller till exempel Alice Kollektiv för ljud&scenkonst  i Stockholm och Teaterrepubliken i Malmö.

Kulturrådet vill också stödja konstnärlig förnyelse och utveckling bland de fria teatergrupperna och har därför ökat stödet till bland andra Lilith Performance Studio i Malmö och Aktör & Vänner i Göteborg.

Kulturrådets satsning på den professionella dansen under de senaste åren gör att fria dansgrupper nu söker större belopp till mer omfattande verksamhet. Under perioden 2006-2010 har det sökta beloppet ökat med femtio procent. Kulturrådet har inför 2010 ökat bidraget till bland andra koreograferna Gunilla Heilborn, Malin Hellkvist Sellén och Helena Franzén.

YTTERLIGARE INFORMATION

Jochum Landin, handläggare för fria teatergrupper
Tel: 08-519 264 39
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Karin Nilsson, handläggare för fria dansgrupper
Tel: 08-519 264 90
fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, informationschef
Tel: 08-519 264 25, 076-540 10 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo