Bild på samiska barn som dansar

Institutet Dans i skolan
slår upp portarna

Det nationella institutet Dans i skolan invigs idag i Kiruna. Institutet som placeras vid Musikhögskolan i Piteå (en del av Luleå tekniska universitet) ska främja dans i skolan och utveckla forskningen på området.

– Det är ett nytt steg för att stärka dansen i skolan, säger initiativtagaren Cecilia Björklund Dahlgren.

Kulturrådet har i många år arbetat med frågor som rör dans i skolan och tog bland annat initiativ till ett nationellt utvecklingsprogram för dans i skolan. Detta arbete – med den kunskap, samlade erfarenhet och nätverk som byggts upp vid Kulturrådet – tar nu nästa steg i utvecklingen genom att bilda ett fristående nationellt institut.

Det nya Institutet Dans i skolan har två mål för verksamheten, att alla elever ska få tillgång till dans som kunskapsområde och att stärka kompetensen på området dans i skolan. Institutet ska inspirera och stödja kommuner, skolor och lärarutbildningar, så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan och möta dans som scenkonst.

Invigningen av Institutet Dans i skolan sker kl.13 idag i Kirunas stadshus. Då kommer skolelever från Kiruna och Stockholm att dansa tillsammans med Kungl. Balettens premiärdansös Jurgita Dronina. Invigningstalare är ekonomiprofessor Kjell A. Nordström.

Header logo