Intresset för internationellt kulturutbyte ökar

Sveriges glasmuseum ska göra en utställning på Konstindustrimuseet i Prag i samband med EU-ordförandeskapet och Föreningen Candyland ska medverka på Art Vilnius'09 i samband med Kulturhuvudstadsåret. Det är några av de svenska turnéer, gästspel och utställningar som nu får stöd från Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar 1,5 miljoner kronor till 58 institutioner, organisationer och fria grupper för att främja internationella och interkulturella kulturutbyten. Flera projekt som nu får bidrag handlar om kulturell mångfald. Det gäller till exempel dansfestivalen World Dance Festival och Teater Foratt i Malmö som ska åka till Beirut för att framföra Stilett.

Hälften av ansökningarna är inom musikområdet. Femton musikprojekt får stöd, bland annat ska Eric Ericsons Kammarkör åka på turné till Paris och Storkyrkans kör ska ge konserter i San Fransisco. Två projekt som nu får stöd rör nutida konstmusik; Gageego! ska på turné i Ukraina och Stockholms Saxofonkvartett ska spela i Ryssland.

Intresset för bidrag till internationellt och interkulturellt kulturutbyte har ökat. Kulturrådet har den här gången tagit emot 119 ansökningar och det ansökta beloppet uppgår till sammanlagt nästan 10 miljoner kronor. Motsvarande siffra för förra året var 96 ansökningar om sammanlagt närmare 7 miljoner kronor.

Ytterligare information
Karin Nilsson, handläggare
Telefon: 08-519 264 90
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo