Kulturrådet och Sida samarbetar för kulturens roll i världen

Sida och Kulturrådet signerar nu ett samarbetsavtal för att betona kulturens roll i bistånds- och utvecklingssamarbetet.  Samarbetsavtalet, som gäller fram till 2012, kan bland annat  betyda att Kulturrådet engageras i flera internationella utvecklingsprojekt.

– I en allt mer konfliktfylld värld bidrar kultur till att skapa förståelse och empati mellan människor. Kultur ger också människor större möjlighet att kunna påverka sin situation och känna delaktighet i samhället, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.

Alla svenska myndigheter ska enligt regeringens politik för global utveckling (PGU) bidra till en rättvis och global utveckling. Det övergripande målet är fattigdomsbekämpning, det vill säga att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Fattigdom är ett multifacetterat begrepp som innefattar många perspektiv. Några av dem är att inte ha tillgång till sin egen kultur, att sakna rätten att utrycka sig eller att inte ha tillgång till information.

Kulturverksamhet har under många år använts i det internationella utvecklingsarbetet som en väg att främja yttrandefriheten och en demokratisk och fredlig utveckling. Kulturrådet och Sida har till exempel sedan flera år drivit ett gemensamt kultursamarbete mellan Sverige och Sydafrika. Nu går de båda myndigheterna vidare och tecknar ett avtal som på ett mera formellt sätt än tidigare reglerar samarbetet.

- I länder med konflikter eller post-konflikter kan kultur kan vara ett sätt att överbygga spänningar mellan människor, att föra en viktig fredsbyggande dialog eller att bidra till ökad mångfald av röster i angelägna frågor. Ramavtalet med Kulturrådet är ett sätt för Sida att smidigare kunna samarbeta med våra viktiga svenska aktörer, säger Anders Nordström, generaldirektör på Sida.

Syftet med samarbetet mellan de båda myndigheterna är att Kulturrådet ska medverka i utvecklingssamarbetet inom sitt kompetensområde och därmed också förbinder sig att bygga upp och underhålla kapacitet och kompetens för detta. Enligt den plan för den internationella verksamheten under perioden 2007 till 2010 som Kulturrådet beslutade häromåret, ska myndigheten bland annat stödja och stimulera långsiktigt internationellt kultursamarbete och förbättra förutsättningarna för stöd till internationellt kulturutbyte.

Samarbetsavtalet mellan Kulturrådet och Sida gäller till och med sista december 2011.

Ytterligare information
Ellen Wettmark, handläggare
Telefon: 08-519 264 89, 076-540 10 89
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Anna Swedmark Westin, informatör
Telefon: 08-519 264 65, 076-540 10 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Pia Hallonsten, handläggare Sida
Telefon: 08-698 5035
E-post: pia.hallonsten@sida.se

Header logo