Nya möjligheter för agenter och förlag att besöka Bokmässan

En nyhet inför årets Bok & Biblioteksmässa, som i år firar 25 år, är ett ekonomiskt stöd till förläggare och agenter att besöka Bokmässan i Göteborg.

Bok & Bibliotek har tillsammans med Kulturrådet beslutat stödja utomnordiska förläggare och litterära agenter som vill besöka Bok & Bibliotek i Göteborg. De ska inte tidigare ha besökt Bokmässan och kan ansöka om rese- och hotellkostnader för 2–4 dagars närvaro. Bok & Bibliotek och Kulturrådet delar tillsammans ut bidrag på upp till 100 000 kronor för 2009.
 
Denna gemensamma satsning görs för att ytterligare öka kunskapen om svensk litteratur i den internationella förlagsbranschen och stärka svenska författares möjligheter att genom översättningar nå en utländsk läsekrets.
 
– Med detta initiativ gör vi det möjligt för fler långväga gäster att komma till Göteborg och knyta kontakter. Det är bra för marknadsföringen av svensk och nordisk litteratur i världen, säger Anna Falck, vd för Bok & Bibliotek.
 
– Bok & Bibliotek ger utländska förläggare en unik möjlighet till uppdatering av det senaste inom svensk litteratur och vårt nya samarbete med mässan är ett led i Kulturrådets strävan efter ökad samverkan med aktörer på litteraturområdet, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.
 
Sista ansökningsdag är den 4 maj och besked lämnas den 15 juni 2009.
 
Bokmässan hålls den 24–27 september 2009 på Svenska Mässan i Göteborg.

ANSÖKNINGSHANDLINGAR

YTTERLIGARE INFORMATION

Helen Sigeland, handläggare Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 33, 076- 540 10 33
E-post: fornamn.efternamn
@kulturradet.se
 
Birgitta Jacobsson Ekblom, informationschef, Bok & Bibliotek
Telefon: 031-708 84 05, 070-161 65 09
E-post: bje@bok-bibliotek.se

Header logo