Satsning på kulturella och kreativa näringar

Kulturrådet kommer att medverka i Tillväxtverkets uppdrag att främja entreprenörer och företagare inom kulturella och kreativa näringar. I uppdraget ingår bland annat att ta fram en branschguide och att kompetensutveckla kultur- och näringslivsaktörer.

Kulturrådet kommer också att medverka i Vinnovas uppdrag att belysa ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar i relation till kreativa processer. Vinnova kommer också att utveckla inkubatorer, företagshotell och liknande som är anpassade till kulturlivet.

Uppdragen är en del av regeringens satsning på totalt 73 miljoner för att stärka de kulturella och kreativa näringarna och främja samverkan mellan kultur och näringsliv.

Header logo