Back on track – lyckad ungdomssatsning på Jamtli

Back on Track. Så heter ett projekt som genomförts på Jamtli museum i Östersund under fyra år. Hundra ungdomar som saknar gymnasiekompetens har fått chansen att prova på arbete inom kulturarvspedagogik. Två tredjedelar av ungdomarna har efter projektet återupptagit sina studier, fått arbete eller jobbar kvar på museet. Östersunds kommun har nu valt att satsa 750 000 kronor för en fortsättning nästa år.

Modellen har tagits fram inom Back on Track och ett tidigare projekt som hette Xpress on TraX. Projektet har pågått under en fyraårsperiod, mellan 2006 och 2010. Kulturrådet har varit delfinansiär under perioden 2007-2008. Samarbetspartners har förutom Jamtli varit Landsarkivet i Östersund, Birka Folkhögskola, kommunen och arbetsförmedlingen i Östersund.  Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik vid Jamtli initierade projektet med utgångspunkten att arbeta fram kulturarvspedagogiska metoder. Särskilt fokus ligger på nyckelkompetensen att ”lära sig att lära”.

Det har bland annat handlat om släktforskning, arbete med bildarkiv och landsarkiv. Deltagarna har fått lära sig mer om sin egen historia parallellt med Jämtlands historia. Målgrupp är unga vuxna, 18-24 år, som står långt från arbetsmarknaden och inte avslutat sina gymnasiestudier. Målsättningen är att stärka deltagarnas självkänsla, initiativförmåga och ansvarstagande. I första hand är målet att ungdomarna ska inspireras att återuppta sina studier, i andra hand att hitta sysselsättning i någon form.

– Kulturarvet är den röda tråden i den här verksamheten och i de aktiviteter vi erbjuder ungdomarna, säger Henrik Zipsane, museichef på Jamtli. Att Östersunds kommun nu köper lösningen känns som ett kvitto på att modellen fungerar.

Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik har pekat på en problemställning som är europeiskt, nordiskt, nationellt och regionalt viktig. Tanken är bland annat att se om kulturarvsupplevelser kan skapa energi och inspiration i en viss målgrupp. Projektet har också dokumenterats grundligt tillsammans med forskare. Skottland, Toscana och Niedersachsen är andra regioner i Europa som engagerar sig i samma problemställningar. Jamtli i Östersund samarbetar med dessa regioner.

Läs mer om modellen

Header logo