Barn och unga, fristadsförfattare och kultursamverkan tunga uppdrag 2011

– För första gånger har vi fått ett direkt uppdrag från regeringen att verka för fler fristäder för förföljda författare. Det känns mycket bra och är ett effektivt sätt att arbeta för yttrandefrihet och demokrati runt om i världen. 

Det sa Kennet Johansson, GD på Kulturrådet, när regleringsbrevet för 2011 blev officiellt på torsdagen. Andra viktiga uppdrag under nästa år är att fortsätta genomförandet av samverkansmodellen, samt att ytterligare stödja barns och ungas rätt till kultur.

– Arbetet med samverkansmodellen har ju bara startat och det är mycket stimulerande att fortsätta den processen, betonar Kennet Johansson. Modellen bygger till stora delar på utökad dialog mellan alla parter, och det brukar vara en framgångsrik väg.

– Barn och unga är en prioriterad grupp inom all bidragsgivning och vi välkomnar naturligtvis att skapande skola-projektet nu kommer att gälla hela grundskolan, avslutade Kennet Johansson.

Header logo