Kulturrådet satsar på interkulturell utveckling

Vid årets fördelning av utvecklingsbidrag satsar Kulturrådet på interkulturell och internationell utveckling. Det handlar om strategiska satsningar där det interkulturella perspektivet är en del av den ordinarie verksamheten.

Utvecklingsbidrag till regionala institutioner kan sökas av landets scenkonstinstitutioner, museer och bibliotek. Det kan exempelvis gälla ett arbete för ökad mångfald vid programläggning, ett aktivt publikarbete eller att synliggöra verksamheten utanför de etablerade kulturscenerna. Förra året fördelades ungefär 30 miljoner i utvecklingsbidrag.

De regionala institutionerna kan söka utvecklingsbidrag fram till den 15 februari (för biblioteken gäller 1 mars). Ett beslut om fördelningen tas i april.

Interkulturellt och internationellt utbyte och samarbete utgör en viktig del av Kulturrådets bidragsgivning. Det finns sedan tidigare särskilda stöd att söka för internationellt och interkulturellt kulturutbyte. Sex miljoner kronor satsas årligen under 2008-2010 på att förstärka bidragsgivningen till internationell och interkulturell kulturverksamhet.

Läs mer om utvecklingsbidrag

Header logo